Prawo handlowe

 

Niemieckie prawo handlowe (Handelsrecht) to prawo kupców, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod własną firmą.

 

* Kupiec (Kaufmann)

 

* Działalność gospodarcza (Gewerbe)

 

* Firma (Firma)

 

Polski przedsiębiorca, który chce wejść na niemiecki rynek, ma wybór różnych opcji. Może zarejestrować się jako kupiec prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub społkę handlową, zarejestrować tylko oddział polskiego przedsiębiorstwa, zatrudnić na niemieckim rynku prokurenta albo pełnomocnika handlowego lub posłużyć się samodzielnym pomocnikiem w dystrybucji, jak przedstawicielem handlowym, komisantem, dealerem, maklerem handlowym czy franczyzobiorcą.

 

* Prawo spółek (Gesellschaftsrecht)

 

* Oddział przedsiębiorstwa (Zweigniederlassung)

 

* Prokura (Prokura)

 

* Pełnomocnictwo handlowe (Handlungsvollmacht)

 

* Pomocnicy w dystrybucji

 

* Przedstawiciel handlowy (Handelsvertreter)

 

* Komisant (Kommissionär)

 

* Dealer (Vertragshändler)

 

* Makler handlowy (Handelsmakler)

 

* Franczyzobiorca (Franchisenehmer)

 

Bycie kupcem wiąże się z różnymi obowiązkami i przywilejami. Kupiec musi się zarejestrować w rejestrze handlowym i prowadzić księgi rachunkowe.

 

* Obowiązki i przywileje kupców

 

* Rejestr handlowy (Handelsregister)

 

* Księgi rachunkowe (Handelsbücher)

 

Do przywilejów kupców należy zawieranie umów handlowych, jak handlowej umowy kupna-sprzedaży, umowy frachtowej, umowy spedycji, umowy składu i umów prawa handlu morskiego, oraz prowadzenie sporów przed izbami dla spraw handlowych sądów rejonowych.

 

* Umowy handlowe (Handelsgeschäft)

 

* Handlowa umowa kupna-sprzedaży (Handelskauf)

 

* Umowa frachtowa (Frachtvertrag)

 

* Umowa spedycji (Speditionsvertrag)

 

* Umowa składu (Lagervertrag)

 

* Prawo handlu morskiego (Seehandelsrecht)

 

* Izba dla spraw handlowych (Kammer für Handelssachen)

 

Każdy kupiec kiedyś musi zakończyć swoją działalność gospodarczą. Wtedy należy się zastanowić nad sukcesją przedsiębiorstwa. Dla polskich inwestorów chcących wejść na niemiecki rynek atrakcyjne może być kupno istniejącego przedsiębiorstwa z tej samej branży z klientami i systemem dystrybucji.

 

* Sukcesja przedsiębiorstwa (Unternehmensnachfolge)

 

* Przejęcie przedsiębiorstwa (Unternehmenskauf)

Joomla templates by a4joomla