Izba dla spraw handlowych

 

Przy sądach okręgowych (Landgericht) istnieją izby dla spraw handlowych (Kammer für Handelssachen), do których trafiają spory pomiędzy kupcami, jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony i spór dotyczy sprawy handlowej. Izby handlowe składają się z jednego sędziego prawnika oraz dwóch sędziów handlowych (Handelsrichter), którzy sami są kupcami lub prezesami spółek handlowych lub prokurentami. W izbach dla spraw handlowych zatem decydującą większość mają zawsze praktycy a nie teoretycy prawa handlowego, co kupcy z reguły wysoko cenią i odpowiednio często składają wniosek o przekazanie spraw do izb dla spraw handlowych.

Joomla templates by a4joomla