Usługi kancelarii rozliczane są z reguły na podstawie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) a w sprawach podatkowych zastosowanie ma ordynajca o wynagrodzeniu doradców podatkowych (Steuerberatervergütungsordnung):

* Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów

* Ordynacja o wynagrodzeniu doradców podatkowych

 

Tam, gdzie ustawa na to pozwala, można się też umówić na stawkę godzinną lub ryczałt. Sprawy pozasądowe - jak rozliczenia podatkowe lub postępowanie składania wniosku o Kindergeld - można rozliczyć na podstawie ryczałtu.

 

Osoby, którym sytuajca finansowa nie pozwala na zapłacenie honorarium adwokackie, mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych (Prozesskostenhilfe / Verfahrenskostenhilfe) lub o darmową pomoc adwokata w sprawach pozasądowych (Beratungshilfe):

Zwolnienie od kosztów sądowych

Darmowa pomoc adwokata w sprawach pozasądowych

 

Osoby, które nie kwalifikują się na zwolnienie od kosztów sądowych i darmową pomoc a nie chcą ponieść kosztów honorarium adwokackiego, powinny zastanowić nad wykupieniem ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung).

 Ubezpieczenie ochrony prawnej

 

Jeżeli wartość sporu przekracza EUR 50.000 wierzyciel może zdecydować się na sfinansowanie postępowania sądowego przez firmy ubezpieczeniowe (Prozessfinansierung), przy którym firma ubezpieczeniowa wyłoży koszty postępowania sądowego za udział w uzyskanej kwocie. Prawie wszystkie większe ubezpieczalnie w Niemczech oferują takie usługi.

* Sfinansowanie postępowania sądowego

 

Niemieckie prawo przez długi czas zabraniało honorarium na podstawie umowy na udział w wygranej (Erfolgshonorar). Obecnie w wąskim zakresie pozwala na taki rodzaj wynagrodzenia. Są to ale przede wszystkim sytuacje, w których i tak klient będzie miał możliwość uzyskania darmowej pomocy adwokackiej. 

 

Prowadzenie postępowania sądowego z reguły jest zwiazane z kosztami i wydatkami sądowymi. Koszty wykłada z reguły na początku postępowania sądowego powód a ostatecznie ponosi strona, która spór sądowy przegrywa. Rodzaj i wysokość kosztów i wydatków sądowych reguluje ustawa o kosztach sądowych (Gerichtskostengesetz) oraz liczne dodatkowe ustawy:

* Ustawa o kosztach sądowych

 

Joomla templates by a4joomla