Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów

 

Honorarium adwokatów jest uregulowane w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Ustawa zawiera dwa załączniki:

* katalog wskaźników wynagrodzeń (Vergütungsverzeichnis)

* tabela opłat

 

Katalog wskaźników wynagrodzeń przydziela każdej czynności adwokackiej odpowiedni wskaźnik (Gebührensatz). W sprawach pozasądowych są to z reguły wskaźniki ruchome (Rahmengebührensatz), które adwokat ustala w ramach wskaźników granicznych katalogu na podstawie trudności sprawy, nakładu pracy, istoty sprawy, sytuacji materialnej klienta oraz własnego ryzyka adwokata. W sprawach sądowych wskaźniki są z reguły nieruchome.

 

Tabela opłat zawiera podstawowe opłaty (Gebühr) przydzielone danym wartościom przedmiotu sprawy (Gegenstandswert). Im większa wartość przedmiotu sprawy, tym wyższa podstawowa opłata. Według tabeli podstawowe opłaty wzrastają w formie progów opłat (Gebührensprung). Po przekroczeniu progu, obowiązuje wyższa podstawowa opłata.

 

Honorarium netto za daną czynność adwokata oblicza się przez pomnożenie podstawowej opłaty z wskaźnikiem. Jeżeli zatem przykładowo adwokat bierzę udział w rozprawie postępowania sądu cywilnego Amtsgericht, w którym wartość sporu wynosi EUR 5.000 - a więc podstawowa opłata według tabeli opłat równa się EUR 303 a wskaźnik za termin sądowy 1,2 - to honorarium netto adwokata za udział w terminie będzie wynosić EUR 363,60.

 

W postępowaniu karnym (Strafverfahren) i przed sądami socjalnymi (Sozialgericht) zastosowanie mają ruchome opłaty kwotowe (Betragsrahmengebühren), które są niezależne od wartości przedmiotu sprawy. Zatem tutaj katalog nie zawiera wskaźników ale kwoty, pomiędzy którymi ustala się honorarium netto za daną czynność adwokata. Jeżeli zatem przykładowo adwokat bierze udział w rozprawie postępowania sądu socjalnego pierwszej instancji (Sozialgericht), to honorarium netto za udział w terminie będzie wynosić pomiędzy EUR 50 a EUR 550. Tutaj z reguły bierze się wartość środkową, a więc EUR 300.

 

Najczęściej spotykanymi wskaźnikami dla pozasądowych czynności adwokata są:

* stawka za reprezentowanie pozasądowe (Geschäftsgebühr) – od 0,5 d 2,5 - z reguły 1,3 – zaliczana w połowie, jeżeli dojdzie do postępowania sądowego w tej sprawie

* stawka za ugodę lub inne polubowne załatwienie sprawy (Einigungs-, Aussöhnungs-, Erledigungsgebühr) – 1,5

* stawka za przekazanie wyegzekwowanych pieniędzy (Hebegebühr) – od 0,25% do 1% przekazanej kwoty w zależności od jej wysokości

* stawka za zbadanie zasadności złożenia środka prawnego (Prüfungsgebühr) - od 0,5 d 1,0, jeżeli rada jest tylko ustana oraz 1,3, jeżeli adwokat przygotowuje pisemną opinię

* stawka za postępowanie egzekucyjne – 0,3 lub 0,4

 

Stawka za pierwszą poradę (Erstberatungsgebühr) nie jest jednoznacznie uregulowana. Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów ale stanowi, że za pierwszą rozmowę z klientem adwokat nie może więcej policzyć niż netto EUR 190 oraz za pierwszą poradę lub wstępną opinię nie więcej niż netto EUR 250 każdorazowo, jeżeli klient jest konsumentem. Jeżeli klient po pierwszej poradzie zleca adwokatowi prowadzenie sprawy, to stawkę za pierwszą poradę się zalicza na dalsze stawki, a więc de facto się jej nie pobiera.

 

Najczęściej spotykanymi wskaźnikami dla sądowych czynności adwokata są:

* stawka za wniosek o nakaz w sprawie upominawczej – 1,0 – zaliczana w całości, jeżeli dojdzie do spornego postępowania sądowego w tej sprawie

* stawka za wniosek o tytuł w sprawie upominawczej – 0,5

* stawka za prowadzenie sprawy sądowej (Verfahrensgebühr) – 1,3 w pierwszej instancji, 1,6 w wyższej instancji

* stawka za rozprawę sądową (Terminsgebühr) – 1,2 w pierwszej instancji, 1,5 przy rewizji (Revision)

* stawka za ugodę lub inne polubowne załatwienie sprawy w pierwszej instancji (Einigungs-, Aussöhnungs-, Erledigungsgebühr) – 1,0

* stawka za ugodę lub inne polubowne załatwienie sprawy w wyższej instancji (Einigungs-, Aussöhnungs-, Erledigungsgebühr) – 1,3

 

Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów przewiduje też ryczałty za wydatki. Najczęściej spotykanymi ryczałtami są:

* ryczałt za pocztę i telekomunikację – EUR 20

* ryczałt za przejazd samochodem – EUR 0,30 za przejechany km

* ryczałt za przejazd komunikacją publiczną – cena bilłetu

* ryczałt za wyjazd służbowy– EUR 25, EUR 40 lub EUR 70 w zależności od długości wyjazdu plus dodatek w wysokości 50% przy wyjazdach zagranicznych

* ryczałt za podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej podstawowej stawki podatkowej w wysokości 19%, jeżeli ustawa nie przewiduje wyjątku

Joomla templates by a4joomla