Roman C. Jüngling urodził się w 1979 r. w Cieszynie i mieszka od 1986 r. w Niemczech. W Norymberdze uczęszczał do liceum Sigmunda Schuckerta oraz polskiej szkoły uzupełniającej. Studiował prawo na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Aplikacje zrobił przy Sądzie Apelacyjnym w Frankfurcie nad Menem. Pierwszy i Drugi Prawniczy Egzamin Państwowy zdał - oba z wyróż- nieniem - w Hesji w 2004 r. i 2006 r. W 2008 r. orzymał tytuł master of laws (LL.M.) Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w zakresie amerykańskiego prawa ekonomicz- nego a w 2009 r. tytuł doktorancki Uniwersytetu Justusa Liebiga za dysertację o polskim prawie giełdowym i rynków kapitałowych.

Roman C. Jüngling pracował w dziedzinie międzynarodowego prawa ekonomicznego jako praktykant, aplikant, law clerk i adwokat w międzynarodowych kancelariach w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych, między innymi w kancelarii Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski w Krakowie, kancelarii Gleiss Lutz w Frankfurcie nad Menem i w Warszawie, kancelarii Allen & Overy w Frankfurcie nad Menem, kancelarii Gibson, Dunn & Crutcher w Waszyngtonie oraz kancelarii Baker & McKenzie w Berlinie. Roman C. Jüngling był w 2007 r. dopuszczony jako adwokat w Frankfurcie nad Menem, w 2008 r. i 2009 r. w Berlinie oraz pomiędzy 2010 a 2023 w Norymberdze. Od 2023 jest członkiem korporacji adwokackiej w Saksonii. Pomiędzy 2016 a 2022 posiadał tytuł adwokata specjalisty od prawa podatkowego (Fachanwalt für Steuerrecht).

Jego językami ojczystymi są niemiecki i polski. Roman C. Jüngling włada płynnie prawniczym angielskim.

Joomla templates by a4joomla