Ustawa o kosztach sądowych

 

Koszty sądowe są uregulowane w ustawie o kosztach sądowych (Gerichtskostengesetz). Ustawa zawiera dwa załączniki:

* katalog wskaźników kosztów (Kostenverzeichnis)

* tabela opłat

 

Katalog wskaźników kosztów przydziela każdej czynności sądu odpowiedni wskaźnik (Gebührsatz). W skaźniki są nieruchome.

 

Tabela opłat zawiera podstawowe opłaty (Gebühr) przydzielone danym wartościom przedmiotu sporu (Streitwert). Im większa wartość przedmiotu sporu, tym wyższa podstawowa opłata. Według tabeli podstawowe opłaty wzrastają w formie progów opłat (Gebührensprung). Po przekroczeniu progu, obowiązuje wyższa podstawowa opłata.

 

Koszty za daną czynność sądu oblicza się przez pomnożenie podstawowej opłaty z wskaźnikiem. Jeżeli zatem przykładowo powód składa pozew do sądu cywilnego Amtsgericht, w którym wartość sporu wynosi EUR 5.000 - a więc podstawowa opłata według tabeli opłat równa się EUR 146 a wskaźnik za postępowanie sądowe 3,0 - to koszty sądowe za postępowanie sądowe będzie wynosić EUR 438.

 

W postępowaniu karnym (Strafverfahren) zastosowanie mają opłaty kwotowe (Betragsgebühren), które są niezależne od wartości przedmiotu sprawy. Zatem tutaj katalog nie zawiera wskaźników ale kwoty.

 

Najczęściej spotykanymi wskaźnikami dla sądowych czynności adwokata są:

* stawka za nakaz w sprawie upominawczej – 0,5 – zaliczana w całości, jeżeli dojdzie do spornego postępowania sądowego w tej sprawie

* stawka za cywilne postępowanie sądowe – 3,0 w pierwszej instancji

* stawka za postępowanie przed sądem pracy – 2,0 w pierwszej instancji

* stawka za socjalne postępowanie sądowe – 3,0 w pierwszej instancji

* stawka za administracyjne postępowanie sądowe – 3,0 w pierwszej instancji

* stawka za finansowe postępowanie sądowe – 4,0 w pierwszej instancji

 

Stawki za postępowanie sądowe obniżają się, jeżeli postępowanie kończy się bez wyroku z uzasadnieniem przez wycofanie pozwu (Klagerücknahme), uznanie powództwa (Anerkenntnisurteil), rezygnację powoda (Verzichtsurteil), ugodę (Vergleich) ub pozasądowe załatwienie sprawy (Erledigung):

* stawka za cywilne postępowanie sądowe – 1,0 w pierwszej instancji

* stawka za postępowanie przed sądem pracy – 0,4 w pierwszej instancji

* stawka za socjalne postępowanie sądowe – 1,0 w pierwszej instancji

* stawka za administracyjne postępowanie sądowe – 1,0 w pierwszej instancji

* stawka za finansowe postępowanie sądowe – 2,0 w pierwszej instancji

 

Dla postępowań przed sądami wyższych instancji ustawa o kosztach sądowych przewiduje wyższe stawki.

 

Ustawa o kosztach sądowych przewiduje też ryczałty za wydatki. Z reguły trzeba zwrócić sądowi wydatki, które on ponosi w ramach prowadzenia sprawy w całej wysokości. Najbardziej istotnymi wydatkami tutaj są wydatki na opinie biegłych.

Joomla templates by a4joomla