Dealer

 

Dealer (Vertragshändler) według niemieckiego prawa handlowego to pomocnik w dystrybucji producenta. Umowa dealera (Vertragshändlervertrag) nie jest regulowana w niemieckich ustawach.

 

Dealer sam jest samodzielnym przedsiębiorcą, często wpisanym do rejestru handlowego kupcem, ponieważ prowadzi własną działalność gospodarczą. Wynagrodzenie dealera to marża pomiędzy zakupem towaru (hurtem) od producenta a ceną sprzedaży (detalicznej). Często przedmiotem umowy dealera to samochody jednej marki lub większej ilości marek.

 

Umowa dealera jest podobna do umowy franczyzy (Franchising), przy czym ale dealer ma większą samodzielność niż franczyzobiorca (Fanchisenehmer) i może zawrzeć umowę dealera z większą ilością producentów podczas franczyzobiorca z reguły ma tylko jednego franczyzodawcę (Fanchisegeber).

 

Do obowiązków dealera należy między innymi sprzedaż produktów nabytych od prodecenta na własne ryzyko, pomoc w marketingu, obsługa klientów włącznie z doradztwem, serwisem, naprawą i usuwaniem usterek oraz przejęcie składu towaru.

 

Kancelaria pomaga przy zawarciu umowy dealera oraz w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych na podstawie prawa dealerskiego.

Joomla templates by a4joomla