Makler handlowy

 

Makler handlowy (Handelsmakler) według niemieckiego prawa handlowego to pomocnik w dystrybucji zleceniodawcy. Przedmiotem działalności maklera handlowego mogą być przykładowo towar, papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, ubezpieczenia lub usługi. Maklerzy cywilni (Zivilmakler) pośredniczą natomiast w obrocie nieruchomościami, umowami najmu oraz kredytami.

 

Makler handlowy sam jest samodzielnym przedsiębiorcą, często wpisanym do rejestru handlowego kupcem, ponieważ prowadzi własną działalność gospodarczą. Makler handlowy nie nabywa prawa własności do przedmiotów, którymi handluje. To go różni od dealera (Vertragshändler). W odróżnieniu od przedstawiciela handlowego (Handelsvertreter) nie ma stałej umowy z zleceniodawcą i nie zawiera na bieżąco umowy dla niego oraz nie podlega zakazie konkurencji. W odróżnieniu od komisanta (Kommissionär) nie zawiera umowy tylko pośredniczy przy zawieraniu umowy przez zleceniodawcę. Wynagrodzenie maklera handlowego to z regy prowizja od zawartej umowy. Niemiecki kodeks handlowy zawiera regulacje stosunku zleceniodawcy z maklerem handlowym a kodeks cywilny stosunku zleceniodawcy z maklerem cywilnym. Prawa i obowiązki maklerów giełdowych (Börsenmakler) zawiera ustawa giełdowa (Börsengesetz). Większość maklerów potrzebuje koncesji. Maklerzy giełdowi muszą też uzyskać dopuszczenie do handlu giełdowego.

 

Kancelaria pomaga przy zawarciu zlecenia maklerskiego oraz w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych na podstawie prawa maklerstwa handlowego oraz przy ubieganiu się o koncesje maklerską.

Joomla templates by a4joomla