Działalność gospodarcza

 

Działalność gospodarcza (Gewerbe) według niemieckiego prawa handlowego to każda czynność gospodarcza, która jest wykonana trwale na własny rachunek i własną odpowiedzialność z wyjątkiem wolnych zawodów oraz rolnictwa i leśnictwa. Sporne jest, czy przedsiębiorca musi mieć zamiar uzyskania zysku, aby jego czynność zakwalifikować jako działalność gospodarczą.

 

Działalność gospodarcza musi zatem być:

 

* skierowana na rynek (nach außen gerichtet) – działalność nie występująca na rynku nie jest działalnością gospodarczą

* samodzielna (selbständig) – pracobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej, tutaj pojawia się też problematyka pozornej samodzielności (Scheinselbständigkeit)

* trwała (Dauer) i planowana (Planmäßigkeit) – transakcje muszą być zawierane regularne, co najmniej taki musi być plan

* z zamiarem uzyskania zysku (Gewinnerzielungsabsicht) – według orzecznictwa działalnością gospodarczą nie może być wyłącznie hobby przedsiębiorcy

* legalna i nie być sprzeczna z dobrymi obyczajami (gute Sitten) – to że płatny morderca nie może założyć działalności gospodarczej jest jasne, sporne jest natomiast, czy przykładowo samodzielna prostytucja jest działalnością gospodarczą odkąd nierząd został zalegalizowany w Niemczech. Niesporne jest ale już od paru lat, że osoby trudniące się samodzielnie nierządem muszą płacić podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) – dla niemieckiego fiskusa samorządowego pecunia non olet.

 

Działalność gospodarcza podlega nie tylko prawu handlowemu ale też Gewerbeordnung. Działalność gospodarczą trzeba zatem też zgłosić w gminie (Gewerbeamt). Dla niektórych działalności gospodarczych jest konieczne uzyskanie koncesji (Konzession), przykładowo dla prowadzenia restauracji (Gaststätte), biura maklerskiego (Makler) lub przedsiębiorstwa ochroniarskiego (Bewachungswesen).

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach przemysłu lub handlu musi się też zameldować w danej izbie przemysłowo-handlowej (Industrie- und Handelskammer) a przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach rzemiosła w danej izbie rzemieślniczej (Handwerkskammer).

 

Dochód z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu od osób fizycznych (Einkommensteuer) – z angielskiego często jako skrót zwany PIT - oraz podatkiem od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Spółki kapitałowe płacą zamiast podatku dochodowego od osób fizycznych podatek dochodowy od korporacji (Körperschaftssteuer) – z angielskiego często jako skrót zwany CIT.

 

Kancelaria pomaga przy rejestracji działalności gospodarczej w gminie oraz przy uzyskaniu ewentualnie koniecznych koncesji oraz prowadzeniu sporów pozasądowych i sadowych, które mogą być z tym związane. Dotyczy to też obrony przed utratą koncesji lub kwalifikacją działalności jako pozornej samodzielności.

Joomla templates by a4joomla