Przedstawiciel handlowy

 

Przedstawiciel handlowy (Handelsvertreter) według niemieckiego prawa handlowego to pomocnik w dystrybucji zleceniodawcy. Przedstawiciel handlowy sam jest samodzielnym przedsiębiorcą, często wpisanym do rejestru handlowego kupcem, ponieważ prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedstawiciel handlowy nie nabywa prawa własności do przedmiotów, którymi handluje. To go różni od dealera (Vertragshändler). W odróżnieniu od maklera handlowego (Handelsmakler) ma stałą umowę ze zleceniodawcą i na bieżąco zawiera umowy dla niego. W odróżnieniu od komisanta (Kommissionär) zawiera umowy nie we własnym imieniu tylko w imieniu zleceniodawcy. W odróżnieniu od większości innych form pomocników dystrybucji przedstawiciel handlowy podlega zakazie konkurencji – również po zakończeniu umowy o przedstawicielstwo handlowe. Wynagrodzenie przedstawiciela handlowego to z reguły prowizja w obrocie, który osiągnął dla zleceniodawcy. Prawo do występowania w imieniu zleceniodawcy wynika dla przedstawiciela handlowego z reguły z pełnomocnictwa handlowego (Handlungsvollmacht). Prawa i obowiązki przedstawiciela handlowego wynikają z kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch) oraz z umowy ze zleceniodawcą. Umowa może przewidywać, że przedstawiciel handlowy działa dla zleceniodawcy na terenie całych Niemiec lub też tylko na jego części, szczególnie jeżeli zleceniodawca ma umowy z większą liczbą przedstawicieli handlowych w Niemczech.

 

Kancelaria pomaga przy zawarciu umowy przedstawicielstwa handlowego oraz w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych na podstawie prawa przedstawicielstwa handlowego.

Joomla templates by a4joomla