Pełnomocnictwo handlowe

 

Pełnomocnictwo handlowe (Handlungsvollmacht) jest specjalnym rodzajem szerokiego pełnomocnictwa dla pracobiorcy kupca (Kaufmann). Nie jest ono ale wpisywane do rejestru handlowego (Handelsregister). Zakres pełnomocnictwa handlowego jest regulowany w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch) ale może być ograniczony w stosunku do osób trzecich. Ograniczenia ale mają tylko wtedy zastosowanie wobec osób trzecich, jeżeli są im znane lub ze względu niedbalstwa nieznane.

 

Pełnomocnictwo handlowe upoważnia pełnomocnika handlowego do dokonywania czynności pozasądowych związanych z prowadzeniem danej handlowej działalności gospodarczej (Handelsgewerbe) kupca. Pełnomocnika handlowego obowiązują te same ograniczenia jak prokurenta. Poza tym nie może wystawiać weksli, wziąć kredytu lub prowadzić procesu sądowego.

 

Pełnomocnictwo handlowe może być ogólne (Allgemeine Handlungsvollmach) lub danego rodzaju (Arthandlungsvollmacht) lub specyficzne (Spezialhandlungsvollmacht).

 

Umowa, którą zawiera pełnomocnik handlowy z osobą trzecią w imieniu kupca, jest dla kupca wiążąca, jeżeli pełnomocnik handlowy działał w ramach pełnomocnictwa handlowego.

 

Pełnomocnictwo handlowe wygasa (Erlöschen) w takich samych przypadkach jak prokura. Ponieważ ale pełnomocnictwo handlowe nie jest wpisywane do rejestru handlowego, nie trzeba je też skreślać. Wystarczy oddanie dokumentu pełnomocnictwa przez pełnomocnika handlowego oraz ewentualne powiadomienie partnerów biznesowych przez kupca.

 

Pełnomocnik handlowy podpisuje się z reguły z dodatkiem i.V. (in Vertretung). lub i.A. (im Auftrag).

 

Kancelaria pomaga przy udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa handlowego oraz w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych związanych z udzieleniem lub powołaniem się na pełnomocnictwo handlowe.

Joomla templates by a4joomla