Przejęcie przedsiębiorstwa

 

Przejęcie przedsiębiorstwa (Unternehmenskauf) odbywa się z reguły na podstawie umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa (Unternehmenskaufvertrag). W prawie niemieckim rozróżnia się sprzedaż udziałów (z angielskiego share deal) oraz sprzedaż samych dóbr gospodarczych (z angielskiego asset deal).

 

Tam gdzie nie ma udziałów, jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej (Einzelunternehmen) tylko sprzedaż samych dóbr gospodarczych jest możliwy. Tam gdzie są udziały, strony mają wybór. Sprzedaż udziałów spółki z o.o. wymaga formy notarialnej. Sprzedaż samych dóbr gospodarczych nie wymaga formy notarialnej, chyba że dotyczy dobra gospodarczego, którego sprzedaż wymaga takiej formy, przykładowo nieruchomość, która jest częścią przedsiębiorstwa, lub dotyczy całości majątku. W praktyce ale też umowę kupna-sprzedaży samych dóbr gospodarczych dokonuje się prawie zawsze u notariusza, aby zminimalizować ryzyko, że transakcja okaże się z formalnych powodów nieważna.

 

W niektórych przypadkach do zakończenia transakcji jest konieczna zgoda Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) lub Europejskiego Urzędu Antymonopolowego (Europäische Kartellbehörde), które dokonują kontrolę fuzji przedsiębiorstw (Fusionskontrolle).

 

Przed kupnem przedsiębiorstwa kupujący z reguły dokonuje sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa (z angielskiego due diligence), do tego należy szukanie ryzyk prawnych i podatkowych, które mogą mieć wpływ na wartość przedsiębiorstwa. W tym sensie uzupełnia wycenę przedsiębiorstwa (Unternehmensbewertung) klasycznymi metodami wyceny.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa może się wiązać z koniecznością opodatkowania zysku ze sprzedaży (Veräußerungsgewinn) podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer) lub zapłaceniem podatku od nabycia gruntów (Grunderwerbsteuer) czy podatku obrotowego (Umsatzsteuer). Sprzedaż całego przedsiębiorstwa z reguły jest zwolniona z podatku obrotowego i też podatek od nabycia gruntów można często legalnie obejść. Przy opodatkowaniu zysku ze sprzedaży prawodawca dał podatnikowi opcję skorzystania z różnych ulg.

 

Kancelaria pomaga przy przygotowaniu sprzedaży lub przejęcia przedsiębiorstwa też w formie prawnej i podatkowej due diligence oraz w sporach pozasądowych i sądowych wynikających z przejęcia.

Joomla templates by a4joomla