Księgi rachunkowe

 

Obowiązek kupca (Kaufmann) do prowadzenia ksiąg rachunkowych (Handelsbücher) reguluje niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych kupiec musi przestrzegać zasady przepisowej rachunkowości (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung). W księgach rachunkowych należy przedstawić inwentarz (Inventar) na początku rozpoczęcia działalności oraz coroczny, bilans początkowy (Eröffnungsbilanz) oraz coroczny (Jahresabschluss), sprawozdanie z działalności (Lagebericht) oraz rachunek zysku i strat (Gewinn- und Verlustrechnung). Kodeks handlowy przewiduje różne wyjątki i ułatwienia dla mniejszych kupców oraz dodatkowe obowiązki dla większych podmiotów oraz koncernów.

 

Bilans handlowy (Handelsbilanz) różni się istotnie od bilansu podatkowego (Steuerbilanz). W prawie handlowym obowiązuje zasada ostrożnej wyceny (Vorsichtsprinzip). Wprawdzie kupiec może wziąć jako podstawę bilans handlowy do stworzenia bilansu podatkowego, ale musi dokonać w niej korekty na korzyść fiskusa. O ile prawodawca kodeksu handlowego nie chce, aby kupiec przedstawił swoją sytuację biznesową zbyt optymistycznie, to prawodawca podatkowy nie chce, aby kupiec przedstawił zbyt mały zysk do opodatkowania. Kodeks handlowy przewiduje kary finansowe i więzienne dla kupców oraz członków organów spółek, którzy nie spełniają należycie obowiązków do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Umyślne lub lekkomyślne przedstawienia zbyt małego zysku w bilansie podatkowym natomiast jest karalne jako oszustwo podatkowe (Steuerstraftat).

 

Kancelaria doradza w sprawie obowiązków wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pomaga w sporach pozasądowych i sądowych wynikających z tych obowiązków.

Joomla templates by a4joomla